2018-ж. 10нан-15-октябрга чейин Н.Исанов ат.КМКТАУда  «Ийгиликтүү ишке орношуунун негиздери: таржымалды туура жазуужана иш берүүчү менен  маектешүү»  деген аталышта тренинг өткөрүлдү. 

Аталган иш-чара  «Маркетинг жана карьераны өнүктүрүү» борборунун   демилгеси  менен уюштурулган.  Ар бир институт өз студенттери үчүн жеринде тренинг өткөрүп, таржымал толтуруунун тартибин үйрөтүп, маектешүүнүн үлгүлөрүн көрсөтүштү.    

                                                                          
«Маркетинг жана карьераны өнүктүрүү» борборунун  башчысы                                                                Бегалиева Г.Т.