2018-жылдын  28-апрелиндеги Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Окумуштуулар кеңешинин  отурумунун чечими (№ 8  протоколу) менен  «Н. Исанов атындагы КМКТАУнунАрдактуу профессору» наамы:

  • КР Жогорку сотунун соту - Осмоналиев Камиль Турдубековичке (КМКТАУнун «Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана экспертизалоо» кафедрасысынын “Соттук курулуш-техникалык жана кыймылсыз мүлк  объекттеринин наркын  экспертизалоо» адистиги боюнча эксперти катарында);
  • К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин профессору,   филология илимдеринин доктору, проф. Иманов Акешге  (КМКТАУнун «Кыргыз тили» кафедрасы тарабынан уюштурулган иш-чаралардын жигердүү катышуучусу, насаатчысы катарында) ыйгарылды.