Бүгүн Бейшемби 19-09-2019
Жаңылыктар Кулактандыруу

Н.Исанов атындагы КМКТАУда төмөндөгүдөй эл аралык факультеттер жана билим берүү борборлору иш алып барат:

 

Кыргыз-Герман колдонмо информатика факультети;

Кыргыз-Индия компьютердик инженерия факультети;

Австрия-Борбордуказия геомаалыматтык илимдер борбору;


Инженердик педагогика борбору;


Геомаалыматтык системалардын кыргыз борбору;


Өнөр-жай экология борбору.


КНАУФконсультация-борбору

 

 

Яндекс.Метрика