Эл аралык баланыштар

Университет бир катар чет элдик университеттер жана эл аралык уюмдар менен туруктуу байланыштарды ишке ашырып келет:

Австрия
Austria

1

Вена Университети
University of Vienna
www.univie.ac.at

2

Вена техникалык  университети
Technical University, Vienna
www.tuwien.ac.at

3   

Жаратылыш ресурстарынын жана фундаменталдык илимдер университети, Вена
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
www.boku.ac.at

4

Зальцбург университети
University of Salzburg
www.uni-salzburg.at

 5

Евразия –Тынчокеан университеттер түйүнү
Eurasia-Pacific UNINET
www.eurasiapacific.net

Болгария
Bulgaria
6 

Архитектура, курулуш жана геодезия университети
University of Architecture, Construction and Geodesy
www.uacg.acad.bg

Тера Групп Консорциуму
Consortium Terra Group
www.terragroup-bg.com

Германия
Germany
   7                     

Штутгарт колдонмо илимдер университети
University of Applied Sciences Stuttgart
www.hft-stuttgart.de

8

Цвикау Батыш-Саксон университети
West Saxon University of Zwickau
www.fh-zwickau.de

9

Фрайберг  тоо академиясынын техникалык университети
Technical University Berg academy Freiberg
www.iuz.tu-freiberg.de

10    

Клаусталь техникалык университети
Clausthal University of Technology
www.tu-clausthal.de

Египет
Egypt
11

Каир университети
Cairo University
www.cu.edu.eg/english/

Индия
India
12     

HMТ (International) Ltd
www.hmti.com

13

Веллоре университети
Vellore University
www.vit.ac.in

Канада
Canada
14

Канаданын эл аралык билим берүү бюросу
Canadian Bureau for International Education, CBIE
www.cbie.ca

Кипр
Cyprus

15 

Кипрдеги  Америка университети
Girne American University
www.gau.edu.tr

Кытай
China

16

Фудана университети
Fudan University
www.fudan.edu.cn  

17

Түндүк-Батыш агрардык университети
Northwest A&F University, Xi’an
http://en.nwsuaf.edu.cn

Түштүк Корея
South Korea

Эл аралык коммуникацциялар университети
Information and Communications University
www.icu.ac.kr/eng/isp.jsp

18

«Санмёнг» Сеулдун улуттук университети
Seoul National University
www.snu.ac.kr

Кувейт
Kuwait

19

Кувейт университети
Kuwait University
www.kuniv.edu.kw

АКШ
USA

20

Америка ачык университети
The American Open University
www.openu.edu

21

Калифорния мамлекеттик университети
The California State University
www.calstate.edu

Таиланд
Thailand

   22

Азия технологиялык институту
Asian Institute of Technology
www.ait.ac.th

Турция
Turkey

23

Жакынкы чыгыш технологиялык университети
Middle East Technical University
www.metu.edu.tr

Чехия Республикасы
Czech Republic

24  

Чехия техникалык университети
Czech Technical University
www.cvut.cz

Швеция
Sweden

25

Королдук технология  институту 
Royal Institute of Technology
www.kth.se

Франция
France

26

Ниццы София - Антиполис университети
University of Nice Sophia Antipolis
www.unice.fr

Эстония
Estonia

27

Таллинн  технологиялык университети
Tallinn University of Technology
www.ttu.ee

Япония
Japan

28

Токио университети
University of Tokyo
www.u-tokyo.ac.jp

29    

Сайтама Университети
Saitama University
http://www.saitama-u.ac.jp

Россия
Russia

30

Москва мамлекеттик курулуш университети
Moscow State University of Civil Engineering
www.mgsu.ru

31   

Н.Э.Бауман атындагы Москва мамлекеттик техникалык
университети 
Moscow State Technical University n.a.N.E. Bauman
www.bmstu.ru

32

Москва мамлекеттик автоунаа-жол институту
Moscow State Automobile & Road Technical University
www.madi.ru

33 

Москва мамлекеттик экономика, статистика жана информатика университети
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics
www.mesi.ru

34

Москва мамлекеттик
геодезия жана картография университети
Moscow State University of Geodesy and Cartography
www.miigaik.ru

35

Новосибирск мамлекеттик архитектура-курулуш университети
Novosibirsk State University of Architecture and Building
www.sibstrin.ru

Сибирь мамлекеттик геодезия академиясы
Siberian State Academy of Geodesy
www.ssga.ru

 36

Томск мамлекеттик  архитектура-курулуш университети
Tomsk State University of Architecture and Building
www.tsuab.ru

 37

Евразия ачык институту
Eurasia Open University
www.eoi.ru

 37

Санкт-Петербург улуттук маалыматтык технологиялар, механика жана оптика изилдөө университети
The National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (University ITMO)
http://en.ifmo.ru

Казахстан
Kazakhstan

  38

М.Тынышпаев атындагы  Казак транспорт жана коммуникациялар академиясы
Kazakh Academy of Transportation and Communication n. a. M. Tynyshbaeva
www.kazatk.kz

Казак жол каттамдар университети
www.univer.kz

39

Казак башкы  архитектура-курулуш академиясы
Kazakh Leading Academy of Architecture    and Civil Engineering
www.kazgasa.kz

Алма-Ата архитектура-курулуш институту
Almaty Architecture and Construction Institute
http://kmiparasat.kz

Д. Серикбаев атындагы Чыгыш-Казахстан мамлекеттик техникалык университети
East-Kazakhstan State Technical University
www.ektu.kz

40

М.Х. Дулати атындагы Тараз мамлекеттик университети
Taraz State University n. a. D. Serikbaev
www.tarsu.kz

Өзбекистан
Uzbekistan

41 

Ташкент мамлекеттик экономикалык  университети
Tashkent State University of Economics
www.tsue.uz

 42

Ташкент архитектура-курулуш институту
Tashkent  Architecture  and Construction  Institute
www.tasi.uzsci.net

Ташкент автоунаа-жол институту
Tashkent  Automobile & Road Institute
www.tayi.uz

Ташкент темир жол транспортунун инженерлер институту
Tashkent Railway Institute
www.tashiit.uz

43

Аль-Хорезми атындагыУргенч мамлекеттик  университети
Urgench State University n. a. Al- Horesm
www.urgenchsu.narod.ru/

44

Ташкент мамлекеттик агрардык университети
Tashkent State Agrarian University
http://ikt-tgau.zn.uz

Таджикистан
Tajikistan

  45

Академик М.С. Осими атындагы Таджик техникалык университети
Tajik Technical University  n. a. M.S. Osimi
www.ttu.tj