Н.Исанов атындагы КМКТАУнун эл аралык ишмердүүлүгү

Университеттин эл аралык ишмердүүлүгү дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинде мындан аркы интеграцияга багытталган.
Университет бүгүнкү күндө көптөгөн чет  өлкөлүк университеттер  жана Европанын, Азиянын жана АКШнын эл аралык уюмдары менен туруктуу байланышта.
Университеттер аралык кызматташуунун негизни багыттарынын бири – заманбап билим берүү пландарын жана программаларын түзүү, ошондой эле окутуучуларга жана студенттерге чет өлкөлөрдөн билим алууга мүмкүнчүлүк алууга багытталган биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана жайылтуу.
Университеттин келечектүү жолдорунун бири – КМШга-мүчө өлкөлөрдүн университеттери менен кызматташуу.
Россиянын, Казахстандын университтери менен биргелешкен кызматташуу жөнүндө макулдашуулар түзүлгөн.
Чет өлкөлүк өнөктөш-университеттердин алдыңкы адистери катышкан эл аралык илимий-практикалык конференцияларды, семинарларды жана «тегерек үстөлдөрдү» уюштурууда кеңири жана туруктуу эл аралык байланыштар активдүү колдонулууда.
Университет  TEMPUS – TACIS программасынын чегиндеги Европалык  Комиссиянын 2 көлөмдүү долбоорлордун негизги аткаруучусу.
Университеттин бүгүнкү күндөгү келечек билим берүү тармагындагы эл аралык байланыштарды бекемдөө жана өнүктүрүү багыттары:

•    алыскы жана жакынкы чет  өлкөлөрдүн окуу жайлары жана илимий чөйрөсү  менен түз байланыштар системасын түзүү;
•    илимий кызматкерлер жана студенттер арасындагы тажрыйба алмашуу системасын жайылтуу;
•   эл аралык уюмдар менен кызматташууну кеңейтүү, ошондой эле  эл аралык стандарттарга жооп берген адистерди даярдоо жана кайра даярдоо системаларын жакшыртуу.
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун эл аралык кызматташуу ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири – чет өлкөлүк жарандарды окутуу.
Жыл сайын университетке чет өлкөлүк жарандар бардык адистиктер боюнча кабыл алынат. Бүгүнкү күндө Кытай, Палестина,Сирия,Иордания, Пакистан,Турция,Индия, Афганистан,Түркменистан, Россия, Казахстан,Өзбекстандан келген студенттер ийлигиктүү билим алышууда.