Бүгүн Бейшемби 19-09-2019
Жаңылыктар Кулактандыруу

«Жамаат мүчөлөрүнүн ичинен мыктысы»

Н.Исанов атындагы КМКТАУда  жыл сайын өткөрүлүүчү: «Мыкты  кафедра башчысы,  профессор, доцент, ага окутуучу, окутуучу, аспирант, магистрант жана студент» сынагынын 2013-2014-окуужылындагы жыйынтыгы

Университеттин«мыкты кафедра башчысы

Университеттин «мыкты профессору»

Университеттин «мыкты доценти»

Описание: 1

ШЕРБЕКОВА АНАРА АМАНКУЛОВНА
КЭМИнин ЭМФ «Бух.эсеп жана аудит» каф.башчысы, э.и.к., профессордун милд.атк.

Описание: 1

МЕНДЕКЕЕВ РАЙЫМКУЛ АБДЫМАНАНОВИЧ «Сейсмотуруктуу курулуш» ИИИ директору, ТРАНСКОМИНдин «КТКЖУ» каф. профессору, т.и.д. 

Описание: 3

ТОЙЧУБЕК УУЛУ АЛТЫНБЕК
ИКИнин «Баалоо жана менеджмент» каф.доценти, э.и.к.

Университеттин мыкты улук окутуучусу»

Университеттин «мыкты окутуучусу»

Университеттин «мыкты кызматкери»

 Описание: Altybaev.jpg
АЛТЫБАЕВ АМАНБЕК ШАРШЕНБЕКОВИЧ «ЖКУ» каф.ага окутуучусу

Описание: Sulaimanova.jpgСУЛАЙМАНОВНА МЭЭРИМ АНАРБЕКОВНА КЭМИнин ЭМФ «Менеджмент» каф.окутуучусу

Описание: http://static.ca-news.org/upload/who/14381.0.jpg
ӨМҮРОВ НУРЛАН КУБАТОВИЧ
ДОБ директору 

Университеттин «мыкты куратору»

Университеттин «мыкты аспиранты»

Университеттин «мыкты магистранты»

Описание: 9
МАКТЕПОВА РАХАТ ӨМҮРБЕКОВНА ЖМТИнин «КИ» каф.окутуучусу

Описание: 2

ЭРГЕШБАЙ УУЛУ АРАПЖАН
КЭМИнин «ТБК» каф.аспиранты

Описание: \\192.168.2.101\incoming\Ajara\IMG_4323.jpg

АБДЫСАДЫРОВА  АЖАР АБДЫСАДЫРОВНА

«КМжКӨЭ» каф. магистрантыН.Исанов атындагы КМКТАУда 2012-2013-окуу жылынын жыйынтыгы боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү: «Мыкты  кафедра башчысы, профессор, доцент, ага окутуучу, окутуучу, аспирант, магистрант жана студент» сынагынын жыйынтыгы.

Университеттин «мыкты кафедра башчысы»                                          

Университеттин «мыкты профессору»

Университеттин «мыкты доценти»

1
Ассакунова Бүбүзура Ташеновна,
КЭМИнин «КМБКӨС» кафедра башчысы, т.и.к., профессор.

1
 Кутуев Мухамедий Дадиевич, 
ЖМТИнин «Механика» кафедрасынын башчысы, т.и.д., профессор, КР ИА академиги, КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери.

1 Алымкулова Нурийля Алымкуловна,ЭМФ «ДЭ»  кафедрасынын башчысы, г.и.к., доцент.


Университеттин мыкты улук окутуучусу»

Университеттин «мыкты окутуучусу»

1

Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна,         

ИКИнин «Дизайн» кафедрасынын улук окутуучусу.

8

ДүйшөналиевЭмилбек
Үсөнбекович,
ТРАНСКОМИНдин «ЖКК» кафедрасынын окутуучусу.

Университеттин «мыкты аспиранты»

Университеттин «мыкты магистранты»

Университеттин «мыкты студенти»

3
Муханова Камиля Кубанычбековна, ЭЭҮИнин "ЖЖ" кафедрасынын аспиранты.

3

Арыкбаев Канатбек Байышбекович ТРАНСКОМИНдин «УТУБ» кафедрасынын
магистранты.

3

Кариева Жаңыл Жыргалбаевна
ИКИ ЭУН-1-09 тобунун студенти,
ИКИнин студенттик комитетинин катчысы.

Яндекс.Метрика