Бүгүн Шаршемби 23-10-2019
Жаңылыктар Кулактандыруу

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун эмгек сиңирген кызматкерлери

 

Аты-жөнү

Иштеген жери, ээлеген кызматы

Илимий даражасы, илимий наамы

Наамы, ыйгарылган жылы

1

 

 

Абдыкалыков
Акымбек Абдыкалыкович 

 

 

 Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ректору

 

 

т.и.д.,
профессор

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

 

4

 

 

Боронбаев
Эркин Капарович

 

 

БбИИ боюнча проректор

 

 

т.и.д.,
профессор

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

1

 

 

Курдюмова
Валентина    Мифодъевна.

 

 

 КЭМИ «МжПК» каф-сы

 

 

т.и.д.,
профессор

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

 

1

 

 

Рысов
Абакир Рысович

 

 

«Дене тарбия» каф-сы

 

 

профессордун м.а.,

 

 

КР эмгек сиңирген машыктыруучусу

 

3

 

 

Орозматов
Кадыркул

 

 

АДИнин «ДКИжЖ»каф-сы

 

 

профессордун м.а.,

 

 

КР маданиятынын эмгек сиңирген ишмери

2

 

 

Исманбаев
Асанбай Исманбаевич

 

 

 «Физика» каф-сы

 

 

ф.-м.и.д.,
профессор

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

 

2

 

 

Урдинов
Адырбек Урдинович

 

 

«Жогорку математика» каф-сы

 

 

ф.-м.и.к.,
доцент

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

 

1

 

 

Рыскулбекова
Роза Мусаевна

 

 

ЭЭҮИ «Химия жЖТК» каф-сы

 

 

х.и.к.,
доцент

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

1

 

 

Кутуев
Мухамедий Дадиевич

 

 

«Механика» каф.
башчысы

 

 

т.и.д.,
профессор

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

1

 

 

Тусупбекова
Куляш Идрисовна

 

 


«СГжКГ» каф-сы

 

 

т.и.к.,
профессор

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

8

 

 

Ахматова
Райкүл Шаймухаметовна

 

 

АДИ 
«ДКИжЖ» каф-сы

 

 

доценттин м.а.

 

 

КР маданиятынын эмгек сиңирген ишмери 

1

 

 

Орозалиев
Мусапар   Жумалиевич

 

 

   ИКИнин
директору

 

 

    ф.-м.и.к.,
профессордун м.а.

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

 

1

 

 

Темикеев Конушбек Темикеевич

 

 

КЭМИнин директору

 

 

т.и.к.,
профессордун м.а.

 

 

КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери

 

 

Яндекс.Метрика