БОРБОРЛОР ЖАНА БӨЛҮМДӨР

  • Индия-Кыргыз маалыматтык технологиялар борбору
  • Чет элдик байланыштар борбору 
  • Китепкана-маалымат борбору 
  • Кадрлар бөлүмү 
  • Редакциялык-басма бөлүмү 
  • Web-борбор 
  • Компьютердик  сервис-борбор 
  • Маркетинг жана карьера  борбору