Бүгүн Бейшемби 19-09-2019
Жаңылыктар Кулактандыруу

Кирүү сыноолору

Кирүү сыноолору (тестирлөө, сынактар)
    Гранттык (бюджеттик) форма боюнча окууга абитуриенттердин жалпыреспубликалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча негизги жана кошумча сабактардан тестирлөөнүн сертификаты жана талону болгон шартта кабыл алынат.
   Абитуренттер үчүн - Архитектура, Айлана-чөйрөнүн дизайны, Декоративдик-колдонмо искусство жана элдик өнөр,Архитектуралык мурастын реставрациясы жана реконструкциясы, Костюмдарды көркөм долбоорлоо, Живопись, Имараттарды долбоорлоо, Дизайн (КР БбжИМ N 76/1 буй., 04.02.11.ылайык) гранттык орундарга абитуренттерди кабыл алуу кошумча сыноолордун негизинде адистиктерге жараша: Сүрөт, живопись, композиция жана кыргыз (орус) тилдеринен тестирлөө.
2. Күндүзгү келишимдик форма боюнча абитуренттерди кабыл алуу жалпыреспубликалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча негизги жана сабактык тесттердин сертификаты жана талону болгон шартта ( инженердик адистиктерге математика же физика, экономика – математика ж.б.) кабыл алынат.
3. Келишимдик дистанттык форма боюнча окууга  абитуриенттер жалпыреспубликалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча негизги жана кошумча сабактардан сертификаты жана талону ( инженердик адистиктерге математика же физика, экономика – математика ж.б.) болгон шартта кабыл алынат.
 4.Чет өлкөлүк жарандар күндүзгү келишимдик форма боюнча окууга  абитуренттерди кабыл алууну -Н.Исанов атындагы КМКТАУ тарабынан жүргүзүлгөн кирүү сыноолорунун негизинде жүргүзөт.
4.1 Инженердик-техникалык адистиктерге абитуренттер математикадан, физикадан жана кыргыз (орус) тилдеринен тестирлөө өтөт.
4.2. Архитектура, Айлана-чөйрөнүн дизайны, Архитектуралык мурастын реставрациясы жана реконструкциясы, Буюмдарды көркөм долбоорлоо, Декоративдик-колдонмо искусство, Дизайн, Имараттарды долбоорлоо адистиктерине – сүрөт, композициядан сынак тапшырып жана кыргыз (орус) тилдеринен тестирлөө өтөт.
4.3 «Экономика» и «Менеджмент»  багыттары боюнча адистиктерге  тарых ( профилдик сабак), математика жана кыргыз (орус) тилдеринен тестирлөө өтөт.
Кыргыз-Герман информатика факультетине сынактык гранттык орундарды бөлүштүрүү жана абитуриенттерди каттоо өзгөчө шаттар менен («информатика» адистигине) Германиянын Академиялык алмашуу кызматы(ДААД) аркылуу кошумча сыноо жана Н.Исанов атындагы КМКТАУда жүргүзүлүүчү 2 этаптын негизинде ишке ашырылат:
Биринчи этап - математика, физика, кыргыз (орус) тилдеринен кирүү сыноолору.
Экинчи этап – катышуучулардын рейтинг көрсөткүчтөрү боюнча аңгемелешүү.
** Сынактык  тестирлөө (бланк, компьютердик ) жана кирүү сыноолору жалпы орто (толук) окуу программаларына ылайык кыргыз же орус тилдеринде (тандоо боюнча)  жүргүзүлөт.

                                                                                          Жаңыланды: 30-март 2019-ж.

Яндекс.Метрика