Назарбеков Алымбек Назарбекович (ГС-2-13 т. студенти) Жаштар иштери боюнча комитеттин төрагасы Архитектура жана Дизайн Институтунун сенаты 3-4- курстардын старостасы (АДИ);
Анарбеков Адилет Анарбекович (АД-1-14 т. студенти) Курулуш, экономика жана менеджмент институтунун сенаты
Кыдыкбеков Акжол Русланович (ПИ-1-13 т. студенти) Жаңы маалыматтык технологиялар институтунун сенаты
Асылбеков Мирлан Асылбекович (ВВ 1-13 т. студенти) Экология жана Энергияны үнүөмдөө институтунун сенаты