Жаштар иштери боюнча комитет

  Жаштар иштери боюнча комитет  Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө» мыйзамына ылайык  жана мамлекеттик жаштар саясатын жүргүзүү үчүн курамдык бөлүм катары түзүлгөн.

Комитеттин компетенциясы 14 төн 35 жашка чейин курактагы  студенттердин, жаш окутуучулардын, аспирантардын, докторлордун,профессорлук түзүмдүн  жана техникалык  кызматчылардын жаштары үчүн жайылтылат.
Комитет Кыргыз Республикасынын Конституциясынын,  ушул Жобонун, ЖОЖдун Уставы жана окуу жайындын  башка нормативдик-укуктук актылары менен өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт.

Комитет өз ишмердүүлүгүн түздөн-түз республикалык аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, жаштар жана балдар мекемелери менен бирдик жүргүзөт.

Комитет юридикалык орган катары кыргыз, орус тилдеринде аталышы көрсөтүлгөн мөөргө ээ, ошондой эле талапка ылайык штампка, Кыргыз Республикасынын банктарында , кредиттик мекемелеринде жана Кыргыз  Республикасынын каржы министрлигинин республикалык казна органдарындагы бюджеттик эсепке ээ.

Комитеттин жайгашкан дареги: Н.Исанов атындагы КМКТАУнун башкы окуу имараты, 2-кабат,  №1-201.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик жаштар саясатын жайылтуу иштеринде  жергиликтүү жаштар комитетинин курамы, штаттык саны жана эмгек акысынын фонду КР аткаруу бийлиги тарабынан бекитилет.

Жаштар иштери боюнча комитеттин максаты жана маселелери:

Жаштар иштери боюнча комитеттин негизги маселелери:

- ЖОЖдун компетенциясынын чегинде  Кыргыз Республикасынын жаштар иштери боюнча саясатты жүргүзүү;

- республикалык, аймактык, студенттик, жаштар иш-чараларын, фестивалдарын, сынактарын,форумдарын уюштуруу жана өткөрүү;

- жаштардын ишкердикти өнүктүрүү боюнча долбоорлорун жана программаларын колдоо, демилгелерин жайылтуу, ишке орношуушуна көмөк көрсөтүү, экономикалык жана социалдык кызыгууларын жайылтуу;

- жаштардын укуктарын жана кызыгууларын жайылтуу үчүн шарттарды түзүү;

- социалдык-экономикалык, маданий, демографиялык жана республикабыздын башка өзгөчөлүктөрүнө ылайык жаштардын укуктарын коргоону камсыздоо, аларга саламаттыгын чыңдоо шарттарын түзүү, жаштардын окуу, иштөө жана бош убактыларын уюштуруу,  социалдык, материалдык жана турак-жай көйгөйлөрүн чечүү, көп кырдуу өнүккөн  жаштарды өстүрүүгө кызыкдар мамлекеттик башкаруу органдары менен  социалдык программаларды жана долбоорлорду иштеп чыгуу жана жайылтуу, жаштардын  өз алдынча жашоо-шарттарына ыңгайлуу шарт түзүү;

-  Жаш үй-бүлөөлөрдү колдоо, жаштардын мамлекеттик эмес уюмдарын жана бирикмелерин колдоо чараларын иштеп чыгуу жана иш жүзүнө ашыруу, руханий жана дене тарбияны, атуулдук жана мекенчилдик тарбияны өнүктүрүү;