КУТТУКТОО!

Кыргыз  Республикасынын Жогорку  аттестациялык  комиссиясынын 2019- жылынын  31-октябрындагы чечими менен:


“Архитектура” адистиги боюнча ДОЦЕНТ окумуштуу наамы ыйгарылышы менен(аттестат доцента ДА№002198) “Шаар куруу” кафедрасынын башчысы

КЕНЕШОВ Төлөбай Сейдакматовичти;

13.00.02- Окутуунун жана тарбия берүүнүн теориясы жана  методикасы (кыргыз тили)” адистиги боюнча педагогикалык илимдердин кандидаты илимий даражасынын ыйгарылышы менен (диплом кандидата наук  ИКД №002505)
“Чет тилдер” кафедрасынын доцентнин милдетин аткаруучу

МАМАТОВА Кыйбаткан Бургобаевнаны куттуктайбыз.

Сиздерге чыӊ ден соолук, эмгектеги жана илимдеги  ийгиликтерди каалайбыз!