Бүгүн Бейшемби 19-09-2019
Жаңылыктар Кулактандыруу

 «Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү» кафедрасы

Тарыхый маалыматтар:
«Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү» кафедрасы 1968-ж. Фрунзе политехникалык институтунда негизделген. Кафедрада Боронбаев Э.К., Абдылдаева А.М., Сурков А.Н. жана Яблонская Н.А. сыяктуу көрүнүктүү окумуштуулар жана ишмерлер иштеген.  Кафедранын өнүгүүсүнө кафедра башчылары доцент Сурков Анатолий Леонтьевич, Мироненко Ирина Васильевна көп жылдар бою чоң эмгегин сиңирип келишкен. Учурда кафедраны   Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери, т.и.д., профессор Боронбаев Эркин Капарович жетектейт. Кафедра 1000 ашык адистерди; 10 ашык магистранттарды даярдаган; Абдылдаева Айгүл Мойдиновна, Токлукова Эльмира техника илимдеринин кандидаттык диссертацияларын жакташкан.
Кафедранын курамы. Кафедранын башчысы - профессор Боронбаев Э.К., кафедранын башчысынын милдетин аткаруучусу Тентекова Б.К., Абдылдаева А.М., улук окутуучулар: Бекбаева А.К., Коленова Л.И., Муханова К.К., Орозобекова А.Ч., Солдатова А.М., окутуучулар: Зинин Д.И., Жолдошбекова К.Ж., Кенешбеков Ж.М., Айткулуева А., лаборатория башчысы Канаев М., окуу чеберлери Акматова К.М., Сыдыков У.З., лаборант Жакыпова Б.К., аспиранттар Орозобекова А.Ч., Кожонов Р., магистранттар Оразов Д.Э., Мундузова А.З., Ташбаева М., Жолдошбекова К.Ж., Жыргалбаева Н., Солдатова А.М.
Кафедра өзүнүн мыкты лектору – Тентекова Б.К., улук окутуучусу – Бекбаева А.К., окутуучусу – Зинин Д.И, аспиранттар –Орозобекова А.Ч., магистранттар – Жолдошбекова К.Ж., студенттери –  Даниярова А., Рысбаев Б. менен сыймыктанат.

ТВ
«Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү» кафедрасынын жамааты

Кафедранын ишмердүүлүгү.
Кафедра  «Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү» жана «Энергиянын альтернативдүү булактары» профильдери боюнча 1968-ж тартып адистерди, 2012-ж тартып бакалаврларды ийгиликтүү даярдап келет. 2008-ж. магистрлик программалар боюнча «Өндүрүштүк экология жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу» багыты боюнча «Техносферанын коопсуздугу» жана Курулуш багыты «Имараттардын жана курулуштардын микроклиматын камсыздоо системалары», «Кайра калыбына келүүчү энергиялар жана имараттардын энергия натыйжалуугу» адистиктери ачылган.
Кафедраныны аспиранттары 05.23.03 «Жылуулук менен камсыздоо, жылытуу, желдетүү, абаны жагдайлоо жана жарык менен камсыздоо» адистиги боюнча техника илимдеринин кандидаты даражасын изденүүчүлөрү болушат. Кафедра ушул кесип боюнча PhD докторантураны ачкан. Компьютердик класс жана заманбап куралдар менен жабдылган лабораториялык базага ээ. Уюштуруу жана тарбиялоо иштери кызматкерлердин жана студенттердин керектүү компетенцияларын үйрөнүүгө багытталган. Көпчүлүк студенттер активисттер жана спортсмендер катары коомдук иш-чараларда өз салымдарын кошуп келишүүдө.  Натыйжада студенттик топтордон суурулуп чыккан мыкты активист-студенттер окуунун отличниктери деп таанылып, Н.Исанов, Д.И.Менделеев атындагы жана ФПИнин ардагер-комсомолдорунун стипендияларына татыктуу болушкан.
Өнөктөштөр жана демөөрчүлөр.  Кафедра өндүрүштүк уюмдар жана көптөгөн белгилүү фирмалар менен активдүү кызматташтыкта, алардын катарын төмөнкүлөр түзөт:
МИ «Кыргызжилкоммунсоюз»; «Бишкектеплосеть» ААК; «Бишкектеплоэнерго»  коммуналдык ишканасы; «Климат Технолоджи» ЖЧК; «Горпроект» ЖЧК; «Тисса» ЖЧК.

Абитурентке. Кафедранын бүтүрүүчүлөрү чоң айлык менен өлкөбүздүн, Россиянын, Казахстандын, КМШ өлкөлөрүнүн, айрымдары Турция, Германия, Израиль, Канада, Франция, Улуу Британиянын ж.б. алдыңкы жана абройлуу ишканаларында ийгиликтүү эмгектенишүүдө. Мындай ийгиликтердин себеби – студенттер окуу учурунда заманбап кесиптик компетенциялардан сырткары кошумча чет тилинен, компьютердик технологиялардан, жумушчу квалификациялардан сертикаттарга ээ болушуп, өз кезегинде студенттер ширетүүчү, монтаждоочу, долбоорлоочу-стажер, дизайнер болуп иштөөгө үлгүрүшүүдө. Абитуриенттер КМКТАУдагы иш-чараларга:«Ачык эшиктер күнү», «Жүрөктөн жүрөккө», ШТК(КВН), концерттер жана спорттук таймаштарга күбө болушуп, университеттеги ЖРТ даярдоо курсунан, натыйжалуу консультациялардан өтө алышат.

                                                                    Жаңыланды: 05. 04. 2018-ж.

Яндекс.Метрика