Бүгүн Бейшемби 19-09-2019
Жаңылыктар Кулактандыруу

 КАФЕДРА ЖӨНҮНДӨ  КЫСКАЧА МААЛЫМАТ

1

                              КАФЕДРАНЫН МИССИЯСЫ

Илимий-изилдөө жыйынтыктардын, заманбап стандартардын жана базар-экономикалык шарттардын негизинде «Экономика» багытындагы “Курулуштун бухгалтердик эсеп-кысабы, анализи жана аудити” жана “Каржылоо жана кредит” кесибиндеги жогорку квалификацияланган адистерди, баклаврларды, магистрлерди жана аспиранттарды даярдоо.

            1994-жылы 30-декабрда “Менеджмент жана курулуш экономикасы” факультетинин негизинде “БУА” кафедрасы түзүлгөн.
Кафедранын максаты -  Экономиканын каржылык секторунда жана инвестициялык-курулуш сферасында,  каржы жана  бухгалтердик эсеп, серептөө жана аудит багытындагы заманбап талабына ылайык  мыкты жана жогорку квалификациялуу  бакалаврларды, магистрлерди, аспиранттарды   максаттуу даярдоо.
Окутуу процессинде студенттерди тил жана компьютерге даярдоого басымдуу көңүл бурулат, ошондой эле учурда адистерге өтө керектүү сабактары окутулат: “Курулуштагы бухгалтердик эсеп-кысап”, “Акча каражаттарынын эсеби”, “Башкаруу эсеби”, “Акча каражаттарынын анализи”, “Ишти камсыздандыруу”, “Акча каражаттары. Насыя. Банктар.”, “Акча каражаттары” жана 1С – Бухгалтерия. 
“Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасы өз бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанат. Алардын арасынан башкы бухгалтерлер жана бизнесмендер, окутуучулар жана экономистер бар, алар жогорку билимдүү жана кайраттуу болушуп, өз өлкөсү үчүн кызмат кылган иштерман адамдар.
Кафедра түзүлгөн  жылдан баштап 1000дөн ашык бүтүрүүчүлөр, анын ичинен 80% тен көбү жумушка ийгиликтүү орношушкан. Ар бир жаңы бүтүрүүчү – бул ЖОЖдун жана кафедранын тарыхында жаңы тепкичтин өнүгүп өсүүсү, жаңы дата, маанилүү окуя болуп саналат.
Кафедра “Бухгалтердик эсеп жана аудит” адистигине багытталган магистрлерди даярдайт. “Бухгалтердик эсеп жана аудит” адистиги “Экономика” багытындагы бакалавр баскычындагы алгачкы бүтүрүүчүлөрү  1996-жылы даярдалып чыгарылган. Алардын ичинен 5 артыкчылык дипломдору менен магистратурага кабыл алынышкан жана ийгиликтүү аяктоодон кийин кафедранын окутуу курамына кабыл аланышкан.

 

Кафедранын урааны: “Кесипкөйлүүлүктүн эң жогорку баскычында бирге болобуз”

100_0283

КАФЕДРАНЫН МАКСАТЫ ЖАНА МАСЕЛЕСИ
Кафедранын максаты: бухгалтердик эсеп-кысап багыты боюнча адистерди даярдоодо заман талабы жооп берген усулдук-окуу комплекс системасын түзүү.
Кафедранын маселеси:

  • Квалификациялуу түзүмүн түптөө, жакшыртуу;
  • Курулуш тармагынын бухгалтердик эсеп-кысабын, каржылоосун илимий-изилдөө иштери менен  тереңдетүү жана кеңейтүү.
  •  Кафедранын сабак берүү методикасын өнүктүрүү;
  • Студенттин өз алдынча иштөө системасын.

 КАФЕДРАНЫН КУРАМЫ

 Кафедрадагы профессордук-окутуучулар түзүмү: 19,75  бирдик, ошондой эле штаттык кызматта 18 адам бар. Илимий даражалуу окутуучулардын  түзүмү 64% түзөт.

“БЭКА” кафедрасынын окутуучулар түзүмү билим берүү долбоорлорун жана программасын иш жүзүндө ашыруу үчүн ар түрдүү долбоорлорго катышышат. Ар жыл сайын “БЭА” кафедрасынын кесипкөй окутуучулар  түзүмү Орто Азия өлкөлөрүндөгү бухгалтер жана аудиттер үчүн арналган “V Исраилдик окутуу” аттуу Ысык-Көлдөгү форумга катышкан мүчөлөрү:   “БЭА”  каф. башчысы э.и.к. проф. Шербекова А.А., э.и.к. Мурзалиева Э.И., э.и.к Сыдыкова Ч.К., ага окутуучу Бегалиева Г.Т., ага окутуучу Искендерова А.Ж., э.и.к Молдокматов У.Н., ага окутуучу Асанова Г.Ш., ага окутуучу Ысыраилова Ж.Б., э.и.к Абдылдаева У.М.  болуп саналат.

ИЛИМИЙ ЖЫЙЫНДАРГА ЖАНА СЕМИНАРЛАРГА КАТЫШУУ ЖАНА УЮШТУРУУ, ГРАНТТАРДЫ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШИНДЕГИ НЕГИЗГИ БАГЫТТАР ЖАНА ОКУУ ПРОЦЕССИ

БИЛИМ БЕРҮҮ ДОЛБООРЛОРУ ЖАНА ТРЕНИНГ КУРСТАРЫ

СТУДЕНТТЕРДИН-ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ИШИ

ОКУТУУЧУЛАРДЫН ЖАНА КЫЗМАТЧЫЛАРДЫН ЧЕТ МАМЛЕКЕТТЕРДЕ КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУЛАРЫ                                                   

Яндекс.Метрика