Бүгүн Бейшемби 19-09-2019
Жаңылыктар Кулактандыруу


Көп тил билүү- дүйнөнү таануу 

Чет тилдер кафедрасы

65

Сарымсакова Аэлита Женишевна
Кафедра башчысы, ф.и.к., доцент

«Чет тилдер» кафедрасы Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин курамдык бөлүмү болуп эсептелип,  Транспорт жана Экология  институтунун курамына кирет.
Кафедрада 16  окутуучу эмгектенишет: 1 доцент, 2 филология илимдеринин кандидаттары, 2 доценттин м.а., 12 улук  окутуучулар (анын ичинен 8 магистр даражасы менен).
«Чет тилдер» кафедрасында 10 англис тили окутуучусу, 4 немец тили окутуучусу жана 1 француз тили окутуучусу иштейт. Кафедранын окутуучулары бардык адистиктеги студенттерди чет тилдерине үйрөтүшөт.
Чет тили универститеттин бардык институттарында жалпы билим берүү предмети катарында өтүлөт. Кафедра окутуучулары практикалык, магистердик ошондой эле аспиранттарга ылайыкташтырылган программадагы сабактарды жана чет тилдер боюнча кандидаттык минимум боюнча экзаменге даярдык сабактарды өтүшөт.
Чет тилдери боюнча окуу процессин жакшыртуу жана оптималдаштыруу максатында окутуучулар чет тилдерди окутуудагы жаңы инновациялык ыкмаларын дайыма изилдөөнүн үстүндө, сабактарда маалымат жана компьютердик технологияларын, Интернеттеги ар түрдүү тил курстарын колдонушат. Ошондой эле заманбап окуу, окуу-усулдук куралдарын, маалымдама жыйнактарды, терминологиялык эки тилдеги сөздүктөрдү, жергиликтүү жана чет өлкөлүк авторлордун англис, немец жана француз тилдери боюнча китептеринин электрондук версияларын колдонууга аракет жасашат.
Чет тилдер кафедрасынын жааматы жогорку профессионалдуулугу менен айырмаланып, он жылдан ашуун тажрыйбасы бар окутуучулар эмгектенишет. Окутуучулар педагогикалык жөндөмдөрүн семинарларда, тегерек столдордо, ошондой эле   Кыргызстанда, чет өлкөлөрдөн стажировкадан өтүп турушат.
Немис тили окутуучулары Герман элчилиги, Гете атындагы институту жана  ДААД менен тыгыз байланышта иштеп келишет. Француз тили окутуучуларына Француз элчилиги тарабынан даярдалган иш чараларга катышууга мүмкүнчүлүк беришет.  Англис тили окутуучулары жыл сайын өтүлүүчү Oxford EduPress  семинарларына, тренингдерге активдүү катышып профессионалдык жөндөмдүүлүгүн  жогорулатышат.
Кафедра окутуучулары «Техникалык окуу жайындагы чет тилдерди окутууну жакшыртуу» илимий-изилдөө багытында үзүрлүү эмгектенип жатышат. 

Чет тилдерге үйрөтүү үчүн жетишерлик сандагы китептер, окуу-усулдук куралдар, ар түрдүү мүнөздөгү сөздүктөр бар. Ар бир чет тили боюнча окутуунун 3 аспектисине усулдук куралдар жана колдонмолор иштелип чыккан жана иштелип чыгууда. Чет тилдери боюнча жумушчу программаларынын мазмуну институттардын окуу пландарынын талабына жана Мамлекеттик стандартка ылайык келет.
Чет тилдерди билүү жана сүйлөшүү жөндөмдүүлүгү жана ыкмалары боюнча билимин текшерүү үчүн тесттер түзүлгөн. Окутуунун кабинеттик системасы чет тилдерди чыныгы жана адекваттуу өздөштүрүүнү камсыз кылат. Ар бир кабинетте студенттердин сандык жана сапаттык талабын камсыз кылуучу китепканалар бар: компакт дисктерде чет тилдер курсун үйрөтүүчү аудио-видео, мультимедиалык окуу материалдары бар.
Практикалык сабактар үчүн текстотека түзүлгөн (тайпалардын адистигине ылайык текстер), таратуучу материалдар, адистиги боюнча текстер жыйнактары иштелип чыккан.
Германиянын, АКШнын, Франциянын элчиликтери жана башка Европа өлкөлөрүнүн өкүлчүлүктөрү чет тилде жаңы технологиялар боюнча газета, журналдарды, проспектерди берип турушат, чет тилдер кабинеттеринин китепканалары дайыма толуктанып турат.
Кафедранын илимий-изилдөө иштери кафедранын окутуу ишмердигинин максаттары менен аныкталган.
Кафедранын илимий изилдөө багыты болуп төмөнкүлөр эсептелет; тилдик системалуу, шарттар жана алардын көп тилдүү чөйрөдө иштөө өзгөчүлүктөрү; чет тилдерди техникалык ЖОЖдордо окутулуп ыкмаларын жана инженердик багыттагы  келечектеги адистер үчүн тарбиялык билим берүү мааниси.
Кафедрада Ч.С. Тулееванын докторлук (25-июнь 2010, Алма-Ата ш). Н.С.Сартбекованын (29-июнь, 2007-ж) жана А.Ж.Сарымсакованын (25-декабрь 2007-ж) кандидаттык диссертациялары аткарылган жана корголгон.
Изденүүчүлөр –М.К Карагулова, Шаршенбек к. Н., П.И.Жабагиева, Чоюбекова Н.М.  Кафедрада «Котормонун теориясы жана маданият аралык коммуникация» адистиги боюнча магистратура ачылган. Анда ага окутуучулар С.К.Ногойбаева, М.С.Саякпаевалар магистердик диссертацияларын жактап, Абдраимова Г.К, Байгазиева Н.К, Жумагул кызы Анара жана Биймырзаева А.Д окуп жатышат.
Кафедранын окутуучулары дайыма активдүү түрдө лингвистикалык борборлордо, өлкөнүн же ЖОЖдорунда, чет өлкөлөрдө билимин жогорулатуу курстарына катышышып, сертификаттарга ээ болуп жатышат. Чет өлкөлүк стажировкадан өткөндөр: А.Ж.Сарымсакова, А.Т.Ниязалиева, П.И.Жабагиева, Ж.Б.Агыбаева, К.М.Арзыбаева, М.К.Карагулова – Германияда тилдик стажировкалар .
Аткарылган илимий иштер көптөгөн илимий,илимий – практикалык, эл аралык илимий конференцияларда далилдөөдөн өткөн.
КМКТАУнун окумуштуулар Кеңешинин чечими менен кафедранын окутуучулары студенттер менен бирге ай сайын (ар айдын биринчи шейшенби күнү) «Чет тилдер күнүн» өткөрүшөт. Бул иш чаралар өлкөбүздүн маданияты жана салттары менен байланышкан ар түрдүү майрамдарга жана белгилүү даталарга арналат, англис, немец, француз тилдеринде өткөрүлөт.
Чет элдик студентер жана окутуучулар менен жолугучуулар жана иш – чаралар уюштуруп, өткөрүлүп турат. Студенттер тарабынан кафедранын окучууларынын жетекчилигинин астында ар түрдүү майрамдарга карата дубал газеталары чыгарылып турат: Мугалимдер күнү, Студенттер күнү, Жеңиш күнү, 8 – март, Нооруз, Жаңы жыл, Ыйык Валентин күнү ж.б.
Кафедранын окутуучулары чет тилдер боюнча Кыргызстандын ЖОЖдору арасында өткөрүлүүчү олимпиадаларга студенттерди даярдоого активдүү катышышат. Жыл сайын кафедра сабактар боюнча өткөрүлүүчү олимпиадаларга (жооптулар – окуп В.Д.Насырова, М.С.Саякпаева) жана студенттердин илимий – техникалык конференцияларына катышат. Мындай иш-чараларга студенттердин кызыгуусу адаттагыдай зор  жана жылдан жылга  катышуучулардын  саны көбөйүүдө, алардын лингвистикалык жана кесиптик деңгээли өсүүдө; кафедранын окутуучуларынын жетекчилиги астында даярдалган студенттердин айрым макалалары окуу жайыбыздын илимий макалалар жыйнагына басылып чыкан .
Бир нече жылдан бери чет тилдер кафедрасы студенттерге, аспиранттарга жана окуу жайдын кызматкерлеринде арналган англис, немец тилдери боюнча курстарды уюштуруп, өткөрүп келишет.

                                                                                                            жаңыланды.:04.12.2018-ж.

Жооптуу: Ниязалиева Барчын

 

Яндекс.Метрика