АБИТУРЕНТ-2017

Н.Исанов атындагы КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК КУРУЛУШ,ТРАНСПОРТ ЖАНА АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТИНДЕГИ

2017-2018-окуу  жылына күндүзгү жана сырттан (дистанттык формада) окуу үчүн төлөмдөрдүн наркы

 

КУРУЛУШ, ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ (КЭМИ) 

(тел. 54-57-83)


№и/м

Багыттары/адистиги,
профили

Окутуунун наркы, сом

Күндүзгү

сырттан

1

Курулуш:** 
√ - Өнөр-жай жана жарандык курулуш;

 

 

32000

 

24000

√ -Шаардык курулуш жана чарба; 

√ - Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү
 - Тоо шарттарындагы курулуш; -
√ - Автомобиль жолдору жана  аэродромдору; 
√- Темир жолдорду куруу, жол жана жол чарбасы

Көпүрөөлөр жана  транспорттук туннелдер

- Гидротехникалык курулуш; 

           

 

 

 

30000

28000

30000 

 

 

 

24000

24000

24000

         Имараттарды долбоорлоо

     32000

-

2

Геодезия жана дист.зондирлөө:

** √ - Геодезия;

- Колдонмо геодезия;

- Дистанттык зондирлөө

      30000

 24000

3

Транспорттук процесстердин технологиясы:** 
√ - Темир жол транспортунда жүк ташууларды уюштуруу жана башкаруу

 

30000

 

24000

4

Темир жолдун кыймылдуу курамы:
√ - Вагондор: 

28000

24000

5

-Темир жолдорду,көпүрөлөр жана  транспорттук туннелдерди куруу:** 

-Техникалык системалардагы башкаруу

 32000

 

      28000

 24000

 

24000

6

Экономика: 
√ - Ишкана
дагы экономика жана башкаруу ; 

32000

24000 

√ - Дүйнөлүк  экономика;

32000 

24000

√ - Каржы жана насыя; - Бухгалтердик эсеп, сереп жана аудит

32000

24000

7

Менеджмент: √ -Мекеменин  менеджменти(курулушта); - Жарнамалык менеджмент;
-
Шаардык чарбанын менеджменти

32000

24000

8

Бизнес-информатика: √ - Электрондук бизнес

30000

24000

9

Логистика: √ - Логистика жана  
тапшыруулардын  түйүнүн башкаруу

30000

24000

10

Сапатты башкаруу: √ - Курулуш продукциясынынсапаттын  башкаруу

30000

24000

АРХИТЕКТУРА ЖАНА ДИЗАЙН ИНСТИТУТУ* (АДИ) (тел. 54-85-24)

 


и/м

Багыттары/адистиги,
профили

Окутуунун наркы, сом

күндүзгү

сырттан

1

Архитектура:** √ - Имараттардын жана курулмалардын архитектурасы; - Ландшафттык архитектура

34000

-

2

Архитектуралык чөйрөнүн дизайны:** 
√ - 
Шаардык чөйрөнүн дизайны; - Интерьердин дизайны; - Чыгыш архитектурасы жана дизайны

34000

-

3

Архитектуралык мурасты реставрациялоо жана реконструкциялоо:**
√ - 
Түптөлгөн курулуштардыреконструкциялоо;

- Архитектуралык мурастын объектилерин реконструкциялоо

30000

-

4

Шаар куруу:** 
√ - 
Шаар курулушун долбоорлоо

34000

-

5

Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы:** √ -Тигүү буюмдарынконструкциялоо

30000

-

6

Костюмдун жана текстилдин искусствосу:** 
√ - Костюмду  көркөм долбоорлоо

34000

-

7

Көркөм-сүрөт өнөрү: √ - Текстиль; Живопись (монументалдык жана станоктук)

28000

-

 

                  ТРАНСПОРТ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ ИНСТИТУТУ (ТКИ)

(тел. 54-28-73)


и/м

Багыттары/адистиги,
профили

Окутуунун наркы, сом

күндүзгү

сырттан

1

Транспорттук процесстердин технологиясы:** 
√ - 
Транспортто жүк ташууларды уюштуруу жана башкаруу; - Транспорттук комплекстин ишмердүүлүгүн инспектирлөө жана  лицензиялаштыруу;

 

- Автомобиль транспортторунда эл аралык жүк ташуулар;

 

30000

 

30000 

 

24000

 

24000 

√ - Жол кыймылын уюштуруу жана анын коопсуздугу;

30000

24000

- ЖТК изилдөө жана серептөө; 

30000

24000

√ - Транспорттогу бажы иши

35000

27000

2

Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо:** 
√ - Автомобилдер жана  автомобилдик чарба; - Автомобил
дик сервис;  - Аба транспортторун жердеги транспорттук-технологиялык машиналары менен камсыздалышы,эксплуатациясы

 

30000

 

 

24000

 

3

Жердеги транспорттук-технологиялык машинларжана комплекстер:
√ -  Көтөрмө-транспорттук, курулуш, жол
машиналары жана жабдыктары
-
Өзгөчө кырдаалдарда жаратылышты жайгаштыруунун жана айлана-чөйрөнү коргоонун машиналары жана жабдыктары

 

28000

 

24000

4

Көтөрмө-транспорттук, курулуш, жол унаалары жана жабдыктары

28000

24000

5

Рекреация жана спорттук-дене чыңоо туризми

28000

24000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        ЭКОЛОГИЯ ЖАНА  ЭНЕРГИЯНЫ ҮНӨМДӨӨ ИНСТИТУТУ (ЭЭҮИ)
                                                  (тел. 56-15-07)


и/м

Багыттары/адистиги,
профили

Окутуунун наркы, сом

күндүзгү

сырттан

1

Курулуш**: √ - Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү; - Суу менен камсыздоо жана сууну айдоо

30000

24000

2

Техносфералык коопсуздук:** √ -Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдонуу
- Айлана-чөйрөнү инженердик коргоо; -
Өзгөчө кырдаалдарда коргонуу

 

30000

 

24000

3

Электроэнергетика жана электротехника: √ - Энергиянын альтернативдүү булактары 

30000

24000

4

Жаштар менен иштөөнү  уюштуруу **

28000

24000

5

Жаратылышты жайгаштыруу жана сууну колдонуу: √ - Суу ресурстарын комплекстүү колдонуу жана сактоо

30000

24000

 

ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ (ЖМТИ)
(тел. 54-57-97)


и/м

Багыттары/адистиги,
профили

Окутуунун наркы, сом

күндүзгү

сырттан

1

Маалыматтык системалар жана технологиялар: √ - Маалыматтык системалар жана технологиялар: - бизнесте; - банк ишинде; - бажы ишинде.

 

30000

 

24000

2

Колдонмо информатика: 
√ -
Тармактар боюнчаколдонмо информатика: экономикада, менеджментте, жол кыймылынын коопсуздугун уюштурууда,, транспорттук-технологиялык комплексте, дизайнда, архитектурада, курулушта, экологияда, геомаалыматтык системаларда, буюмдарды көркөм долбоорлоодо, психологияда, үн жөндөөдө, маалыматтык чөйрөдө.

 

30000

 

-

3

Жаратылышты жайгаштыруу жана сууну колдонуу:** √ - Суу ресурстары жана сууну колдонуу; - Жаратылышты жайгаштыруу; - Жаратылышты жайгаштыруу жана сууну колдонууда маалыматтык системалар жана технологиялар

30000

24000

4

Компьютердик лингвистика: 
√ - Компьютер
дик лингвистика жана медиалингвистика; - Компьютердик лингвистика жана лингвистикалык экспертиза; - Маданият аралык коммуникация жана которуунун автоматташтырылган системалары

 

30000

 

-

5

Программалык инженерия

30000

-

6

Саламаттык сактоодогу информатика (Германдык долбоор)

Биомедициналык инженерия (Германдык долбоор)

 36000

 -

7

Колдонмо математика жана информатика**

30000

24000

8

Маалыматтык коопсуздук:** - Автоматташтырылган системалардын коопсуздугу; - Телекоммуникациялык системалардын коопсуздугу

32000

-

 

ИННОВАЦИЯЛЫК КЕСИПТЕРДИН ИНСТИТУТУ(ИКИ) (тел. 59-53-90)


и/м

Багыттары/адистиги,
профили

Окутуунун наркы, сом

күндүзгү

сырттан

1

Курулуш:** √ - Кыймылсыз мүлктү серептөө жана башкаруу ; - Маалыматтыккурулуш инжиниринг

30000

24000

2

Менеджмент: -Антикризистик башкаруу; - Маалыматтык менеджмент

32000

24000

3

Информатика жана эсептөөчү техника: √ - Эсептөөчү техниканы жана автоматташтырылган системаны программалык камсыздоо

30000

24000

4

«Жерди жайгаштыруу жана кадастрлар»: 
√ - Кыймылсыз мүлктү башкаруу
;  - Жерди баалоо жана мониторинг жүргүзүү; - Кыймылсыз мүлктүнкадастры

30000

24000

5

Дизайн: √ - Графикалык дизайн; - Интерьердин дизайны; - Кийимдиндизайны

34000

-

6

Радиотехника: √ - Турмуш-тиричилик радиоэлектрондук аппаратуралар

28000

24000

7

Транспорттук радиожабдыктардын техникалык эксплуатациясы

28000

24000

8

Өрт коопсуздугу **

30000

24000

9

Экономика:- Кыймылсыз мүлктү баалоо жана башкаруу; -Банктык иш; 

32000

-

10

Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары: - Интеллектуалдык системалар

32000

-

 

* - гранттык (бюджеттик) орундар каралган.

** - курулуш, транспорт, экономика, менеджмент, маалымат технологиялары ж.б. багыттар боюнча колледжти (техникумду) жана жогорку окуу жайларын бүтүрүүчүлөр кабыл алынат.

 

КМКТАУнун ЖОЖдор аралык аскердик даярдоо факультети

 

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун жогорку окуу жайлар аралык аскердик даярдоо факультети Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн резерви үчүн күндүзгү окуу бөлүмүнүн студенттеринен запастагы офицерлерди даярдай турган бирден бир факультет.

Студенттер аскердик даярдоо курсунан толук өткөн соң салтанаттуу түрдө аскердик ант беришет жана ЖОЖду бүтүрүп, жогорку билими тууралуу дипломду алгандан кийин аларга “запастагы кенже лейтенант” деген аскердик наамы ыйгарылат.

 

 

КМКТАУдан окуп жатканда студенттерге төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүктөр берилет:

 КМКТАУнун эл аралык долбоорлорундагы шериктеш Европа, Кытай жана Россия ЖОЖдордун биринде бир курс окуп келүүгө;

 Шериктеш чет элдик ЖОЖдордо практикадан жана стажировкадан өтүп, ошол окуу жайынын тиешелүү сертификаттарын алууга;

 Н.Исанов атындагы же башка наамдагы стипендиялардын лауреаты болууга.

Биздин бүтүрүүчүлөр окуусун андан ары уланта алышат:

 КМКТАУнун өзүнүн же шериктеш Европа, Кытай жана Россия ЖОЖдордун магистратурасында;

             КМКТАУнун өзүнүн же чет элдик ЖОЖдордун аспирантурасында же докторантурасында (PhD).

Эскертүү:

1. “Дизайн” жана “Көркөм өнөр искусствосу” багытын тандаган абитуриенттер ЖРТнын жыйынтыктарына карабай эле КМКТАУдан кабыл алуучу экзамендердин жыйынтыгы менен, жалпы конкурстун негизинде өтө алышат.

2. Кыргыз-Герман информатика факультетиндеги “Информатика” багытында окутуу Академиялык алмашуулардын германиялык кызматы (DAAD) тарабынан каржыланат.

3. Окутуунун баасы бир окуу жылына күндүзгү бөлүмдөрүнө 30000-35000 сом, сырттан окутуу бөлүмдөрүнө 27000-30000 сом.

Дарегибиз: 720020, Бишкек шаары, Малдыбаев көчөсү, 34б, Н.Исанов атындагы КМКТАУ; Телефон: (0132) 54-57-99 (Кабыл алуу комиссиясы), (0132) 54-85-66. Факс: (0312) 54-51-36

Web: www.ksucta.kg       E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

                                                                                   Жаңыланды: 14-март 2017-ж.